Gå til hovedindholdet

Fredningstider i saltvand

Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Listen er gældende fra 01.01.2016.

Her kan du se fredningstider over fisk og krebsdyr i saltvand.  De anførte datoer er inklusive:

Art

Periode

Farvand

Brisling:

01. maj - 30. sep

Roskilde Fjord, Isefjord og tilstødende fjorde

Gedde:

01. apr - 15. maj

Alle farvande

Havbars:

01. jan - 30. juni 2016*

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. I den periode er det forbudt at beholde om bord, flytte, omlade eller lande havbars fanget i nævnte område.

Havørred:

16. nov - 15. jan
15. sep - 28/29. feb
Hele året

Alle farvande (i yngledragt)**
Vadehavet og farvandet omkr. Bornholm
I Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde er havørred totalfredet

Helt:

01. nov - 31. jan
01. okt - 31. marts
01. nov - 28/29. feb

Alle farvande
Nissum Fjord
Ringkøbing + Stadil Fjord

Hummer:

Rognhummer:

01. juli - 31. aug

Hele året

Limfjorden

Limfjorden

Hunrødspætte:

 

15. jan - 30. apr

Skagerrak, Kattegat, Limfjorden, Isefjorden, Roskilde fjord, Østersøen underområde 22 og 23

Hunskrubbe:

01. feb - 30. apr

Østersøen underområde 22

Laks:

16. nov - 15. jan
15. sep - 28/29. feb
Hele året

Alle farvande (i yngledragt)**
Vadehavet
Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde er laks totalfredet og Von Å

Ål:

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder**

Alle farvande

Ålekvabbe:

Hele året****

15. sep - 31. jan

Alle under 23 cm er fredet, bortset fra anvendelse til agn
Drægtige uanset størrelse

 

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

*I perioden fra den 01. jul - 31. dec 2016 er det i ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) i rekreativt fiskeri højst tilladt at  beholde 1 havbars pr. fisker pr. dag 

** I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

*** det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.

Læs mere om hvilke redskaber, der må bruges, og hvornår du må bruge dem, når du fisker efter ål. 

****I Limfjorden er det på trods af nævnte fredning tilladt at lande ålekvabber i perioden 01. maj - 31. jul.

MENU