Gå til hovedindholdet

Kæmpebjørneklo

Hvis din kommune har vedtaget en indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, har du pligt til at bekæmpe planten.

I kommuner uden en indsatsplan, er der ikke krav om bekæmpelse. Derfor, hvis du ser bjørneklo i det åbne land, på private eller offentlige steder, så tjek først kommunens politik på området.

Er der en indsatsplan i din kommune?

Hvis din kommune har vedtaget en indsatsplan om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, har du pligt til at bekæmpe planten. Derudover er kommunen ansvarlig for at føre tilsyn med at bekæmpelse udføres, og at planten ikke sætter frø.

Tjek om der er en indsatsplan i din kommune

På din kommunes hjemmeside kan du se, om der er vedtaget en indsatsplan, der gælder for dine arealer.

I indsatsplanen kan du også søge om frist for bekæmpelse.

Læs, hvordan du bekæmper kæmpebjørneklo på Naturstyrelsens hjemmeside under "Hvordan bekæmper du kæmpebjørneklo"

Læs mere om reglerne under Lovgrundlag

Undlader du at bekæmpe kæmpebjørneklo, kan du få påbud og efterfølgende bødestraf.

Hvordan bekæmper du kæmpebjørneklo?

Hvis du er ejer eller bruger af et areal i et område, der er omfattet af en indsatsplan, har du pligt til effektivt at bekæmpe kæmpebjørneklo. På din kommunes hjemmeside kan du se, om der er vedtaget en indsatsplan, der gælder for dine arealer.

Du kan se metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo i indsatsplanen

Indsatsplanen indeholder en vejledning om, hvilke metoder der er egnede til at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Det er frivilligt, hvilken metode du benytter dig af. Dog er nogle bekæmpelsesmetoder mere hensigtsmæssige end andre afhængigt af, hvor langt henne i vækstsæsonen bekæmpelsen foretages, og hvor mange planter der er.

Har du spørgsmål om bekæmpelsesmetoder, skal du kontakte din kommune.

Mere nyttig viden om kæmpebjørneklo

Du kan hente information om kæmpebjørneklo i håndbogen ”Kæmpe-Bjørneklo - forebyggelse og bekæmpelse”. Håndbogen er udarbejdet af Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole, Skov og Landskab (PDF-fil).

Læs mere om bekæmpelse af kæmpebjørneklo på Naturstyrelsens hjemmeside

Administrationsmodel

NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet materiale til kommunerne til administration af sanktionspolitikken om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Materialet består af:

  • Administrationsmodel for kommunale sagsbehandlere
  • Principperne for bødeudmåling
  • Brevskabeloner til påbud og politianmeldelser

Materialet er godkendt af Kommunernes Landsforening.

Administrationsmodel

Administrationsmodellen uddyber den kommunale sagsbehandling på området.

Se administrationsmodel for kommunale sagsbehandlere (pdf, 62 kb)

Bødeudmåling, påbud og politianmeldelser

Forslag til brevskabeloner:

Dokument i pdf-format Bødeudmålingsprincipper - vejledende bilag (101 kb)

Dokument i pdf-format Påbudsskrivelse (76 kb)

Dokument i pdf-format Politianmeldelse (79 kb)

Dokument i pdf-format Følgebrev til politianmeldelse (53 kb)

Lovgrundlag

Hvis du vil vide mere om lovgrundlaget for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, kan du finde det på siderne med lovstof.

Se Lovgrundlaget for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Regler om bekæmpelse af kæmpebjørneklo finder du i bekendtgørelse nr. 862 af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Bekendtgørelse om Bekæmpelse af kæmpebjørneklo er udstedt i medfør af lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009

Film om, hvordan du rodstikker kæmpebjørneklo

Her kan du se en film om, hvordan du rodstikker kæmpebjørneklo. Filmen varer ca. fem minutter.

MENU