Gå til hovedindholdet

Sukkerroedyrkere og -producenter får tilbagebetalt produktionsafgift

Tjek, om du skal have penge tilbage i produktionsafgift på sukkerroer/sukker for årene 2001/02 til 2005/06.

Publiceret 18. august 2014

I kvoteårene 2001/02 til og med 2005/06 har sukkerroedyrkere og -producenter betalt for meget i produktionsafgift på sukkerroer/sukker. Tjek listen og se, om vi har dine oplysninger, så vi kan udbetale afgiften til dig. Har vi ikke dine oplysninger, skal du udfylde en blanket og sende den til os.

Du er omfattet af tilbagebetalingen, hvis du var sukkerroedyrker i et eller flere af dyrknings-årene: 2002, 2003, 2004 og 2005.

Tjek listerne

 NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet to lister: 

  • En liste med navn på de sukkerroedyrkere, hvor vi allerede har de nødvendige oplysninger for at kunne tilbagebetale beløbet. Står dit navn på denne liste, skal du ikke foretage dig noget, og beløbet vil automatisk blive overført til din bankkonto.  

 Se listen over de sukkerroedyrkere, vi har oplysninger på  

  • En liste med navne på sukkerroedyrkere, hvor vi mangler oplysninger for at kunne tilbagebetale beløbet. Står dit navn på denne liste, skal du udfylde en blanket, og sende den til os. Herefter kan beløbet blive udbetalt til din bankkonto.

  Se listen over de sukkerroedyrkere, vi mangler oplysninger på

  Gå til blanketten om samtykke, og udfyld dine oplysninger

Hvis dit navn ikke står på listerne

Hvis du ikke kan se dit navn på de to lister, skal du udfylde en blanket og sende den til os. Vi vil herefter behandle dine oplysninger.

Gå til blanketten om samtykke, og udfyld dine oplysninger

Hvad gør jeg ved dødsbo?

I tilfælde af dødsbo skal du sende en samtykkeerklæring og skifteretsattest som dokumentation for, at tilbagebetalinger sker til rette vedkommende. Normalt er 'rette vedkommende' afdødes bo, men i nogle tilfælde kan en ny gårdejer eller andre have fået rettighed til at få pengene. 

Hvor meget bliver udbetalt?

For Danmark er det samlede beløb til sukkerroedyrkere og -producent inkl. renter opgjort til pt. 161,4 mio. kr., heraf 83,7 mio. kr. i produktionsafgift og pt. 77,7 mio. kr. i renter.

Hvornår sker tilbagebetalingen?

Sukkerproducenterne i Danmark får udbetalt pengene senest den 30. september 2014, og sukkerroedyrkerne vil efterfølgende få udbetalt afgiften.

Hvorfor tilbagebetales produktionsafgift?

I 2012 fastlog EU-domstolen, at EU i kvoteårene 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 og 2005/06 har opkrævet for store beløb i produktionsafgift på sukkerroer som følge af en forkert beregningsmetode i de pågældende år.

Det beløb, der blev tilbagebetalt i 2010, var ikke tilstrækkeligt, og derfor tilbagebetales nu yderligere en sum.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kundevejledningen på tlf. 33 95 80 00 eller på e-mail: mail@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07. 


MENU