Gå til hovedindholdet

Forbud mod import af visse slags frugt og grønt samt planter fra Indien

Plantesundhedskontrol udført i forbindelse med import af frugt og grønt til EU fra Indien, har afsløret en meget høj forekomst af skadegørere.

Publiceret 28. maj 2014

Plantesundhedskontrol udført i forbindelse med import af frugt og grønt til EU fra Indien, har afsløret en meget høj forekomst af skadegørere og der har været en stigende tendens til mange skadegørerfund siden 2010. De fleste tilbageholdelser vedrører planter af Colocasia,  Mangifera, Momordica, Solanum melongena  og Trichosanthes.

For at sikre, at der ikke bliver indslæbt farlige skadegørere fra Indien, indføres der forbud mod import af højrisiko-varer fra Indien. Forbuddet mod import gælder for planter og frugter af Colocasia (undtagen frø og rødder) samt planter (herunder frugter) af Mangifera, Momordica, Solanum melongena og Trichosanthes (undtagen frø).

Forbuddet mod import af de nævnte typer af frugt og grønt samt planter fra Indien er gældende indtil den 31. december 2015. Målet er, at der derefter kan åbnes op for import igen, såfremt Indien i mellemtiden har sørget for at stramme op på eksportcertifice-ringen, så de eksporterede varer overholder EU's plantesundhedsmæssige krav.

Forbuddet træder i kraft den 28. maj 2014 og er beskrevet i denne ændringsbekendt-gørelse til bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.: Læs bekendtgørelse nr. 523 af 26. maj 2014

Kontakt

Har du faglige spørgsmål er du velkommen til at kontakte Planteenheden på e-mail planter@naturerhverv.dk eller telefon 33958000.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07.


MENU