Gå til hovedindholdet

Økologistatistikken for 2013: det økologiske areal går tilbage

For første gang siden 2007 ses en tilbagegang i det økologiske areal i 2013. Det viser den årlige økologistatistik fra NaturErhvervstyrelsen. Faldet i arealet sker på trods af en stigende økoeksport.

Publiceret 3. juni 2014

De økologiske nøgletal bevæger sig generelt i den rigtige retning, men det økologiske produktionsareal er i perioden 2012 til 2013 faldet fra 182.930 ha til 181.717 ha. Det er et fald på 0,7 pct. Det samlede økologiske areal er steget 21 pct. siden 2007, som er det år målsætningen om en fordobling af det økologiske areal måles i forhold til.

- Udvidelsen af det økologiske areal er gået i stå efter at have vist en støt stigning de seneste 6 år. Der er mange faktorer, der gør sig gældende, og det er en beklagelig udvikling, især set i lyset af at fordoblingsmålsætningen har bred opbakning i Folketinget, siger udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen Karsten Biering Nielsen.   

Det er især i Midtjylland og til dels på Sjælland, at der er sket en tilbagegang.

Den samlede andel af det økologiske produktionsareal var i 2013 6,9 procent af det samlede danske landbrugsareal – det samme som i 2012.

Økoeksporten stiger

Ser man på de samlede nøgletal, så stiger den økologiske detailomsætning og eksporten, og antallet af økologiske spisemærker stiger, men væksten i det økologiske areal er gået i stå.

 - Vi kan se på de øvrige nøgletal, at økoeksporten, detailomsætningen og de fuldt omlagte økologiarealer stiger, men vi skal også have det samlede areal til at stige, hvis vi skal nå fordoblingsmålet i 2020. Derfor igangsatte vi et servicetjek af den samlede økologiindsats, som er udført her i foråret, hvor vi snart modtager den endelige rapport, fortsætter Biering Nielsen.

Statistikken viser en stigning i økologiske husdyr

Flere og flere husdyr får glæde af økologiens omfattende dyrevelfærdsregler. Det samlede antal økologiske husdyr er steget fra 1.950.341 stk. i 2012 til 2.022.899 stk. i 2013. F.eks. er antallet af slagtekyllinger steget fra 295.311 stk. til 458.203 stk. Det var særligt i regionerne Nordjylland og Syddanmark, at produktionen blev udvidet fra 2012 til 2013.
Enkelte dyrearter går dog også tilbage i antal. F.eks. faldt den samlede indberettede økologiske malkekvægbestand med 2.270 stk. fra 2012 til 2013. Hvis man ser på areal, er malkekvægarealet gået 3.267 ha tilbage, mens arealerne med fjerkræ og svin er steget med henholdsvis 1.190 og 546 ha.

Se statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013

Se nøgletal for økologien

Læs mere om økologi

NaturErhvervstyrelsen autoriserer og kontrollerer økologiske bedrifter. Alle autoriserede bedrifter med salg får mindst et årligt kontrolbesøg, hvor NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, at reglerne for økologisk produktion overholdes. Mindst en gang om året skal alle økologiske bedrifter indberette deres produktion til NaturErhvervstyrelsen. Det er data fra denne indberetning, der danner grundlag for økologistatistikken.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rasmus Nimgaard eller Ida Husby, Økologi & Landbrugslov, på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail okologi@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07.


MENU