Gå til hovedindholdet

Regler for indhegning af græsarealer med 5-årige plejetilsagn

Under de 5-årige ordninger om Pleje af græs- og naturarealer skal du hvert år vælge, om du vil opfylde forpligtelsen til afgræsning med et fast græsningstryk på 1,5 storkreaturer i juni, juli og august måned eller ved at plantedækket skal være tæt og lavt den 31. august.

Publiceret 15. maj 2014

Frist for valg den 15. maj

Du skal vælge betingelsen for afgræsning inden fristen for indsendelse af Fællesskemaet den 15. maj. Ændringer efter denne dato vil derfor ikke få virkning for indeværende tilsagnsår.

Indhegning ved tæt og lavt plantedække

Hvis du vælger tæt og lavt plantedække den 31. august, er der ingen særlige regler for indhegning eller samhegning af marker.

Det er også tilladt at bruge skiftefolde, at variere græsningstrykket og at frahegne delmarker i løbet af sommerperioden.

Indhegning ved fast græsningstryk

Hvis du vælger fast græsningstryk, skal de 1,5 storkreaturer eller det fastsatte antal storkreaturer være på marken på ethvert tidspunkt i de tre sommermåneder. Dyrene skal i hele perioden have adgang til hele marken, hvilket vil sige, at du ikke må anvende skiftefolde og lignende. 

Nye tilsagn og fast græsningstryk

Indhegningen må kun omfatte marker med 5-årigt plejetilsagn, hvor du vælger forpligtelse til fast græsningstryk. For at undgå eventuel underkendelse ved kontrol bør der være samme fastsatte græsningstryk på alle marker inden for én indhegning. Indhegningen må ikke omfatte andre tilsagnshaveres marker.

Indhegningen kan dog omfatte arealer: 

  • du ikke søger støtte til, fx skovområder
  • du søger støtte til, men som ikke har karakter af en mark, fx vanddækkede arealer i vådområder 

Ældre tilsagn og fast græsningstryk

Tilsvarende regler gælder for eksisterende tilsagn. For tilsagn med start i 2012 og 2013 er det dog tilladt at samhegne flere tilsagnshaveres marker. 

Dispensation

I helt særlige tilfælde kan der dispenseres fra reglerne om indhegning. Du kan sende en begrundet ansøgning om dispensation til arealtilskud@naturerhverv.dk. 

Antallet af dyr skal passe til indhegningen

Når du vælger fast græsningstryk, skal det fastsatte græsningstryk være opfyldt for hele det græsningsegnede areal i indhegningen. Det gælder også arealer, som du måske tidligere har fået underkendt i en kontrol af tæt og lavt plantedække, og som derfor ikke længere har plejetilsagn. 

Læs mere om fast græsningstryk

Læs mere om ordningen Pleje af græs- og naturarealer

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Arealtilskud på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail arealtilskud@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07.


MENU