Gå til hovedindholdet

Ansøgningsrunde for Natura 2000-områder åbner den 1. marts

Til og med 1. maj 2014 er det muligt at søge om tilskud til projekter om rydning af tilgroede arealer, forberedelse til afgræsning og etablering af naturlige vandstandsforhold inden for særligt udpegede Natura 2000-arealer.

Publiceret 26. februar 2014

Hvem kan søge om tilskud?

Du kan søge om tilskud til Natura 2000-arealet, hvis minimum 50 procent af projektarealet er udpeget til de aktiviteter, du ønsker tilskud til. Tilskudssatsen er 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter. Alle projekter skal være afsluttede senest den 1. maj 2015.

De udpegede Natura 2000-arealer finder du på Danmarks Miljøportal: www.arealinfo.dk.

 • Klik på ”Landbrug” i øverste højre hjørne
 • Klik på ”Flere kortlag”
 • Menuen åbnes  i venstre side
 • Fold ”Tilskudsordninger og drift" ud og sæt hak i den udpegning, du gerne vil se
 • Husk også at sætte hak i ”Arealer uden støttemulighed i N2000 projekter”
 • Du kan også se de udpegede arealer via Tast selv-service på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Tilskud til rydning af tilgroede arealer

Du kan søge tilskud til projekter om rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet materiale på de særligt udpegede Natura 2000-områder til rydning.

Tilskud til forberedelse til afgræsning

I de Natura 2000-områder, der er særligt udpeget til hegning (særligt udpegede N2000-arealer), kan du søge tilskud til projekter, der omhandler forberedelse til afgræsning.

På disse arealer kan du få tilskud til:

 • hegn
 • drikkevandsforsyning
 • elforsyning
 • fangfolde

Et projekt skal minimum omfatte hegn eller drikkevandsforsyning.

Tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold

På de udpegede Natura 2000-områder til hydrologi kan du søge tilskud til projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold.

Der ydes tilskud til:

 • Forundersøgelser af projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
 • Realisering af projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Som kompensation kan ejere og forpagtere, der indgår i et projekt om etablering af naturlige vandstandsforhold, søge et 20-årigt tilskud til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold.

Læs mere:

Læs mere om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning

Læs mere om tilskud til forundersøgelser af naturlige vandstandsforhold

Læs mere om tilskud til anlæg af naturlige vandstandsforhold

Kontakt 

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Projekttilskud på tlf. 33 95 80 00.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU