Gå til hovedindholdet

Du kan stadig nå at tilmelde dig Register for Gødningsregnskab

Er du ikke allerede tilmeldt Register for Gødningsregnskab, kan du inden den 31. juli 2012 nå at tilmelde dig.

Publiceret 11. juli 2012

For at sikre vandmiljøet er der indført regler for, hvor meget du må gødske i forhold til, hvor mange næringsstoffer de dyrkede afgrøder optager. Hvis du har en virksomhed, der er omfattet af reglerne om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsreglerne), skal virksomheden registreres i NaturErhvervstyrelsens Register for Gødningsregnskab.

Du skal være med i Register for Gødningsregnskab, hvis din virksomhed har en momspligtig omsætning på over 50.000 kr. inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig

  • har over 10 dyreenheder (DE), eller
  • har en husdyrtæthed over 1,0 DE/ha, eller 
  • modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning inden for en planperiode.

Hvis din virksomhed allerede er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, behøver du ikke tilmelde virksomheden på ny. Du kan se på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, om din virksomheds CVR-nr. er tilmeldt registret på opslag i Register for Gødningsregnskab.

Men hvis du i planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012

  • er blevet eller når at blive ejer af en nystartet virksomhed med landbrugsjord eller dyrehold på dit CVR-nr.
  • eller har du ændret din virksomhed, så det bevirker at din virksomhed skal have et nyt CVR-nr.
  • eller er du blevet bobestyrer for et døds-, konkursbo eller brugeligt pant med et tilknyttet SE-nummer

skal du inden den 31. juli 2012 tilmelde dig Register for Gødningsregnskab.

Virksomheder, der er tilmeldt registeret, har mulighed for at købe handelsgødning afgiftsfrit mod, at virksomheden en gang om året udarbejder henholdsvis en gødningsplan og et gødningsregnskab og overholder gødskningsreglerne.

Har du leveret husdyrgødning til en anden virksomhed i planperioden 2011/12, kan du kun fradrage den leverede husdyrgødning i dit eget gødningsregnskab, hvis modtageren af gødningen er tilmeldt Register for Gødningsregnskab.

Mere information om Register for Gødningsregnskab og gødskningsreglerne findes på vores hjemmeside www.naturerhverv.fvm.dk.

Yderligere oplysninger

Mary Hinsch, Center for Jordbrug, Miljø, tlf.: 45 26 37 67, e-mail: mai@naturerhverv.dk

Simone Eriksson, Center for Jordbrug, Miljø, tlf.: 45 26 35 48, e-mail: sim@naturerhverv.dk


MENU