Gå til hovedindholdet

Grøn pengetank søger gode ideer

Fra den 15. juni er det igen muligt at søge om tilskud til nytænkende projekter, der kan styrke bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet og dermed bidrage til en grøn omstilling af hele sektoren.

Publiceret 15. juni 2012

Erhvervsstøtteordningen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) åbner nu for den sidste ansøgningsrunde i 2012. Puljen er denne gang på ca. 125 mio. kr., og der kan søges om tilskud fra 0,25-15 mio. kr. pr. projekt. Puljen kan ansøges af virksomheder og brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner.

Projekter med effekter

Ansøgningerne vil blive bedømt ud fra 8 kriterier, der er beskrevet i erhvervsstøtteordningens strategi for 2011-2013. De 8 kriterier handler om forretningsorienteret nytænkning af bæredygtighed, effektivitet og værdiløft, og de fokuserer på væsentlige problemer og udfordringer for fødevareerhvervet: Fra reduktion af miljø- og klimapåvirkning over forbedret dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø til en mere effektiv videndeling og ambitiøse forretningsstrategier for projekternes resultater. Kriterierne stiller krav om visionære løsninger på udfordringerne, og sammen med de øvrige vilkår for projekterne, er de beskrevet udførligt i indkaldelsen - en vejledning til ansøgere.

Erfaringen fra tidligere ansøgningsrunder peger på, at projekter med en klar og konkret forretningsplan klarer sig bedst. Det handler om at tydeliggøre, hvordan ansøgerne vil omsætte projektets resultater til konkrete, kommercielle indsatser og derved sikre en samlet set større effekt i forhold til bæredygtighed, effektivitet og værdiløft.

  • Ansøgningsfristen er den 19. september 2012 kl. 12:00.

Mindre madspild

Blandt de projekter, der har fået støtte i 2012, er initiativer, der skal gøre madspildet mindre. En undersøgelse fra 2011 viser, at der hvert år bliver kasseret 540.000 ton mad, der i alt har en værdi af 8,4 milliarder kroner.

Blandt andet har en speciel opbevaringspose, der får salat til at holde sig længere fået støtte, og dertil kommer en række andre projekter, der spænder vidt og har fokus på både miljø, klima, dyrevelfærd, madspild, sundhed, økologi – og ikke mindst økonomi.

Informationsmøder i Vejle og København

På møderne vil du få yderligere information om ændringer og nye tiltag i forhold til tidligere indkaldelser, få vejledning til at undgå fejl og mangler i ansøgningen, netværke med andre potentielle ansøgere og naturligvis få mulighed for at møde sekretariatets medarbejdere. Informationsmøderne finder sted den 15. august 2012 i Vejle og den 17. august 2012 i København.

Yderligere oplysninger

Martin Fischer, Center for Innovation, tlf. 4189 2509


MENU