Gå til hovedindholdet

Resultater af kontrollen med de økologiske bedrifter i 2011

Antallet af konstaterede overtrædelser på de økologiske bedrifter var 462 i 2011 mod 487 i 2010. Det er tale om et lille fald i de konstaterede overtrædelser.

Publiceret 18. december 2012

De økologiske bedrifter får hvert år mindst et besøg af økologikontrollen fra NaturErhvervstyrelsen. Kontrollen er med til at garantere forbrugere og andre aftagere af økologiske produkter, at økologireglerne overholdes. Økologikontrollen har stor betydning for økologiens troværdighed og bidrager til en fair konkurrence på markedet for økologiske produkter.

Antal overtrædelser

Der var i kontrolåret 2011 knap 2700 økologiske bedrifter. Der er ved kontrollen fundet 462 overtrædelser af økologireglerne fordelt på 266 bedrifter. Dvs. at der er fundet overtrædelser hos lige under 10 procent af bedrifterne.

Udvikling i overtrædelser og sanktioner

De fleste af overtrædelserne har været af mindre alvorlig karakter, hvor NaturErhvervstyrelsen alene har indskærpet overfor producenten, at økologireglerne skal overholdes. Det drejer sig om 220 indskærpelser ud af de i alt trufne afgørelser.

NaturErhvervstyrelsen har tilbagekaldt økologiautorisationen for en bedrift. Der er givet 43 administrative bøder i størrelsesordenen 1.000 – 5.000 kr., og fire bedrifter er meldt til politiet for overtrædelse af reglerne. Endvidere er der givet flere påbud/forbud for at bringe forhold i overensstemmelse med reglerne.

Med 220 indskærpelser i 2011 er der tale om et lille fald i forhold til 2010, hvor der blev givet 224 indskærpelser. Der er også givet færre påbud/forbud i forhold til i 2010. Antallet af bøder og politianmeldelser har vist en lille stigning, men der er samlet set ikke store forskelle i fordelingen af de anvendte sanktioner mellem 2011 og 2010.

Målet er, at alle de økologiske bedrifter overholder reglerne

Det er NaturErhvervstyrelsens mål, at alle de økologiske bedrifter overholder økologireglerne. Derfor vil NaturErhvervstyrelsen bruge kontrolresultaterne og overtrædelsesstatistikken til at imødegå fremtidige overtrædelser.

I den kommende kontrolperiode vil vi:

  • fokusere særligt på bestemte områder, hvor vi oplever problemer
  • informere landmændene særskilt om reglerne på disse områder
  • gennemføre tiltag i samarbejde med branchen
  • løbende orientere om tiltagene via nyheder til økologisektoren

NaturErhvervstyrelsen drøfter løbende kontrollen og regelsættet med erhvervet i et rådgivende udvalg i styrelsen.

Se overtrædelsesstatistikken

Kontakt

Ane F. Førde, NaturErhvervstyrelsen, Center for Jordbrug, Økologi,

tlf.: 4526 3543, e-mail: okologi@naturerhverv.dk


MENU