Gå til hovedindholdet

Ministerier arbejder på højtryk for at nå en afklaring

Fødevareministeriet og Miljøministeriet arbejder i øjeblikket på højtryk for at nå en afklaring af, hvilke konsekvenser Natur- og Miljøklagenævnets underkendelse af vandplanerne får i praksis.

Publiceret 13. december 2012

Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde i sidste uge, at den supplerende høring af de 23 statslige vandplaner var for kort, og at vandplanerne dermed er ugyldige.


Afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet kræver en ny høring af vandplanerne, men det er endnu ikke fastlagt, hvor lang denne høring skal være. Det er heller ikke afklaret, hvad der er omfattet af den nye høring.


Endeligt skal det belyses, hvilken indvirkning afgørelsen kan få på de mange tilskudsordninger, der følger med vandplanerne. Det gælder både de frivillige ordninger som eksempelvis vådområder og obligatoriske ordninger som randzoner.


Kammeradvokaten hjælper regeringen med at udrede juraen i afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. Dernæst skal Miljøministeriet og Fødevareministeriet træffe en afgørelse om den videre proces.

Pressekontakt, tlf. 41 89 25 07


MENU