Gå til hovedindholdet

Nu kan du søge om opretholdelse af ændret afvanding i Tøndermarsken

Ejere og forpagtere i de ydre koge i Tøndermarsken kan igen søge om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding.

Publiceret 31. januar 2014

De ydre koge omfatter Gammel Frederikskog, Ny Frederikskog og Rudbøl Kog. Arealerne kan ses på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Tilskudsordningen har bl.a. til formål at sikre gunstige forhold for de ynglende og fouragerende fugle.

Arealer med tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding vil være omfattet af nærmere fastsatte betingelser om afvandingsforholdene på arealerne. Derudover må arealerne ikke tilføres gødning og plantebeskyttelsesmidler og for at sikre et lavt plantedække til gavn for de ynglende fugle, skal arealerne hvert år afpudses mindst én gang inden for perioden fra 1. juli til 31. august.

Tilsagnet løber i fem år med start den 1. september 2014, og det årlige tilskud udgør 1.400 kr. pr. hektar.

Ansøgning skal indgives på et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskema og vejledning kan hentes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

Ansøgning kan indsendes fra den 1. februar 2014 og skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 16. april 2014.

Randzoner

Hvis du har randzoner på dine marker og søger randzonekompensation, vil dit tilskud for randzonen blive nedsat til 0 kr. pr. hektar. For at modtage tilskud for hele marken, skal du derfor søge om dispensation fra kravet om 10 meter randzoner. Ansøgning om dispensation sker ved afkrydsning i rubrik D i det ansøgningsskema, der anvendes ved ansøgning om tilsagn.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at randzoner på marker, der er udpeget som vedvarende græsarealer, jf. lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, ikke er berettiget til randzonekompensation.

Læs mere om ordningen her

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Arealtilskud, Bæredygtighed, på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail arealtilskud@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU