Gå til hovedindholdet

Få tilskud til produktion af klima- og miljøvenlig energi

NaturErhvervstyrelsen tilbyder tilskud til plantning og drift af arealer med bl.a. pil og poppel. Ud over at du kan sælge klimavenlig energi, forbedrer du din bedrifts miljø- og naturtilstand.

Publiceret 28. februar 2013

Energiafgrøder sælger godt og skåner miljøet

Støtten kan søges til både eksisterende arealer med flerårige energiafgrøder og til etablering af nye arealer med flerårige energiafgrøder. Energiafgrøder er en driftsgren i fremgang og kan med den rette driftsledelse være et profitabelt alternativ til andre afgrøder.

  • Find ansøgningsskema til tilskud på Tast selv-service.


Produktion af energiafgrøder forbedrer klimaet og miljøet og giver mere afvekslende natur på den enkelte bedrift.

Energiafgrøder tæller også med, når regnskabet for efterafgrøder skal opgøres.

Søg om tilskud til drift og beplantning

Du kan søge to slags ordninger:

  • Ordningen, Produktion af flerårige energiafgrøder, støtter driften af eksisterende arealer tilplantet med enten pil, poppel, ask, hassel og rødel. Det er et krav, at arealet skal være tilplantet i 2012 eller før. Tilskudsbeløbet er 500 kroner pr. hektar.
  • Ordningen, Etablering af flerårige energiafgrøder, giver støtte til plantning af nye arealer med pil, poppel, ask, hassel og rødel får støtte. Tilskudsbeløbet er på 4200 kroner pr. hektar, og det er en betingelse, at arealet er tilplantet i perioden 1. januar - 15. juni 2013.

 

Ansøgningsfrist er 23. april 2013

Begge ordninger er 1-årige og søges i Fællesskemaet senest den 23. april 2013. For begge ordninger er der desuden krav til, hvor mange træer, der skal være plantet på det ansøgte areal, for at der kan udbetales støtte.

  • Læse mere om begge ordninger på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsen på tlf. 3395 8000.


Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.

 


MENU