Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om Gødningskvote og Efterafgrøder-skema i Tast selv-service

Mange landmænd og konsulenter ringer til NaturErhvervstyrelsen med spørgsmål om det nye skema ”Gødningskvote og Efterafgrøder”. Find svaret på nogle af de mest stillede spørgsmål om det nye skema herunder.

Publiceret 26. februar 2013

Hvem skal indsende skemaet?

Du skal indsende skemaet, hvis du:

 • har søgt støtte til Ekstensivt Landbrug

 • etablerer pligtige efterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder i 2013

 • vil indberette en Opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2012/13. Dette kan du også gøre i Gødningsregnskabet for 2012/2013.

Frister for indsendelse af skema

Der er tre forskellige frister for indsendelse af skemaet afhængigt af, hvad du søger:

 • 23. april 2013: Frist for gødningskvoteberegning

 • 31. august 2013: Frist for Indberetning af efterafgrøder 2013/2014

 • 31. marts 2014: Frist for Opgørelse af efterafgrøder for planperioden 2012/2013

Sådan finder du skemaet i Tast selv

Du skal selv oprette skemaet i Tast selv. Du finder skemaet ved at vælge og klikke på:

 • Skemaer

 • Opret nyt skema

 • NaturErhvervstyrelsen under institution.

 • Område og derefter vælg alle.

 • Søg

 • Gødningskvote og efterafgrøder i listen

 • Opret

Hvordan og hvornår skal du udfylde en markplan?

Du skal udfylde en markplan, hvis du vil have beregnet en kvælstofkvote.
Hvis du har søgt under ordningen Ekstensivt Landbrug, skal du også udfylde siderne ”Markplan” og ”Beregning af gødningskvote”.

Du udfylder lettest markplanen ved at bruge funktionen:

 • Hent markplan fra fællesskema

 • Indlæs forfrugt og jordbundstype fra sidste år

 • Opdater gødningskvote og efterafgrøder.

Hvornår skal du indsende markkort?

Det er frivilligt, om du vil tilknytte et markkort til gødningskvote-skemaet i Tast selv. Dog er der krav om, at alle marker i markplanen er indtegnet på et kort. Hvis markplanen er identisk med Fællesskemaets markplan, behøver du ikke at tilknytte et kort til gødningkvote-skemaet.

Har du ikke krav om pligtige efterafgrøder?

Hvis du ikke har krav om pligtige efterafgrøder skal du sætte kryds i felt A på siden "Opgørelse af efterafgrøder". Systemet beregner automatisk et krav om efterafgrøder, også selvom du har sat kryds i feltet; dette tal har ingen betydning. Hvis du har sat kryds i felt A, og har et overskud af efterafgrøder fra tidligere (i felt F), bliver dette overskud videreført uændret.

Vær opmærksom på, at du ikke kan benytte alternativet nedsat kvote, eller omdanne et overskud af efterafgrøder til kvælstofkvote, hvis du ikke er pligtig til at udlægge efterafgrøder

Er overskuddet af efterafgrøder på siden Opgørelse af efterafgrøder forkert?

Nogle har oplevet, at overskuddet for Opgørelse af efterafgrøder er blevet udregnet forkert. NaturErhvervstyrelsen vil korrigere beregningen, så tallet, der automatisk forudfyldes i gødningsregnskabet for 2012/2013 er korrekt. Det er ikke nødvendigt at indsende gødningskvoteskemaet igen i Tast selv-service.

Flere har undret sig over beregningen af overskud af efterafgrøder. Vær opmærksom på, at hvis du ønskede at overføre et overskud af efterafgrøder i 2012 til senere planperioder, skulle det være indberettet i Fællesskemaet 2012. Overskudsberegningen i Opgørelsen er justeret, så det kun er muligt at videreføre et overskud fra 2012 til senere, hvis dette fremgik af Fælleskema 2012.

Læs mere

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thorm Witt Bendtsen, Center for Jordbrug, på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail mail@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


Abonnér på faglige nyheder og pressemeddelelser

Hold dig opdatereret om tilskud, udviklingsprogrammer, vejledning, regulering og kontrol med NaturErhvervstyrelsens faglige nyheder og pressemeddelelser.


http://naturerhverv.fvm.dk/abonn%C3%A9r.aspx?ID=46677


MENU