Gå til hovedindholdet

Indberetning af Statsstøtte (de minimis)

Udfyld hele formularen herunder for enten fiskeri eller landbrug. Du kan se, hvordan du udfylder formularen og hvad der skal stå i de enkelte felter under formularen. Vælg Indberet, når du har udfyldt formularen.

Læs mere om Statstøtte og de minimis-ordningen

Indberetningen skal sikre, at det nationale loft for de samlede beløb, der kan ydes i de minimis-støtte i den primære landbrugssektor og i fiskeri- og akvakultursektoren, ikke overskrides, jf. Kommissionens forordninger (EU) nr. 1408/2013 og nr. 717/2014.

På landbrugsområdet er det danske loft 105,8 mio. euro over en periode på tre regnskabsår, svarende til ca. 790 mio. kr. På fiskeri- og akvakulturområdet et det tilsvarende loft 51,7 mio. euro over en periode på tre regnskabsår, hvilket svarer til ca. 380 mio. euro. 

Udbetalt støtte fra 01/01 2015 til i dag:

  • Udbetalt støtte - De minimis fiskeri og akvakultur: 189.700,00 kr.
  • Udbetalt støtte - De minimis landbrug: 0,00 kr.

E mail: Anfør den e mail adresse, hvor du ønsker at modtage bekræftelse på, at din indberetning er blevet registreret.

Navn på myndighed, der indberetter og tildeler støtten: Anfør navn på ministerium, direktorat, kommune osv.

Støtteordningens navn eller, ved individuel støtte, navnet på den virksomhed, der modtager støtten: Anfør støtteordningens navn eller, ved individuel støtte, støttemodtagerens navn.

Kort beskrivelse: Anfør kort støtteordningens indhold, formål og – hvor relevant – støttens varighed ved angivelse af tidspunkter for ratevis udbetaling.

Tildelt støttebeløb: Anfør i DKK (i hele kroner uden punktum, f.eks. 10000) det beløb, der er udbetalt på indberetningstidspunktet. Er der tale om støtte under en tilsagnsordning, angives det samlede tilsagnsbeløb under ordningen.

Opdateret 13. september 2016

MENU