Gå til hovedindholdet

Tast selv-service

I Fødevareministeriets Tast selv-service finder du:

Fællesskema 2015 (ansøgning om arealstøtte) - Internet Markkort - Overdragelse af betalingsrettigheder - Kompensationskort for randzoner - Indsendelse af ændringer - Gødningskvote og efterafgrøder - Kommunale kvælstof- og fosforvådområder

Giv elektronisk fuldmagt til landbrugskonsulenter eller andre

Du kan give en anden fysisk eller juridisk person, fx en landbrugskonsulent, fuldmagt til på dine vegne at indsende Fællesskema med markkort og ændringer m.v. via Fødevareministeriets Tast selv-service.

Du logger på Tast selv-service og giver fuldmagten inde i systemet.

Se en film på ca. 4 min. om at give en elektronisk fuldmagt

Læs en guide om at oprette, ændre eller annullere en fuldmagt

Konkursboer og dødsboer kan give en fuldmagt på papirskema

Konkursboer og dødsboer kan ikke logge på Tast selv-service, da de ikke kan få NemID eller medarbejdersignatur.

NaturErhvervstyrelsen opretter automatisk en fuldmagt fra boet til kurator, når vi modtager kurator- eller skifteretsattest. Vi undersøger selv, hvem der er kurator for et konkursbo. Ved dødsboer skal arvinger eller bobestyrer sende skifteretsattesten og eventuelle skiftefuldmagter.

Boet kan give fuldmagt til andre end kurator eller bobestyrer, fx til en landbrugskonsulent, ved at indsende en fuldmagt på et papirskema.

Hent skemaet her

Fuldmagt på papirskema i særlige tilfælde

Landbrugere kan i særlige tilfælde indsende en fuldmagt på papirskema. Det kan være, hvis man er blevet så alvorligt syg, at man ikke er i stand til selv at indsende ansøgningen. Det er ikke tilstrækkeligt, at man ikke har adgang til en computer, eller at man er undtaget fra at bruge Offentlig Digital Post. 

Hent skemaet her

Gødningskvote og Efterafgrøder

Du kan med fordel lave din Gødningskvoteberegning elektronisk i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service. 

Bemærk, at hvis du søger Ekstensivt Landbrug eller benytter undtagelsen om 2,3 DE/ha for kvægbrug, er det et krav, at du laver din gødningskvoteberegning elektronisk i Tast selv-service.

Find vejledninger og skemaer til gødningsplaner og gødningskvoter her.

Spørgeskemaundersøgelser

I maj 2014 modtog 20.900 landmænd og konsulenter et spørgeskema, hvor de kunne sige deres mening om Tast selv-service og give forslag til forbedringer. Undersøgelsen handlede om ansøgningsrunden 2014.

5.090 landmænd og konsulenter svarede på spørgeskemaet. Resultatet af undersøgelsen indgår nu i arbejdet med at forbedre Tast selv-service.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse af Tast selv-service i maj 2014

Dialog med landbruget

Tast selv-service skal hele tiden udvikles og forbedres, så det kan blive nemmere at bruge for landmænd og konsulenter.

Til at rådgive i dette arbejde har landbrugets organisationer sammen med NaturErhvervstyrelsen nedsat nogle arbejdsgrupper.

Se resultatet af gruppernes arbejde i 2012 og 2013

Teknikergruppen

Gruppen rådgiver løbende omkring aktuelle emner om Tast selv-service. Deltagerne har mulighed for at komme med forbedringsforslag til administration, systemer og kommunikation omkring arealstøtte.

Typiske emner på møderne er:

 • Status for Tast selv-service, herunder Internet Markkort (IMK)
 • Fremtidige funktioner eller ordninger i Tast selv-service, herunder IMK
 • Tekniske spørgsmål om Enkeltbetaling, miljø- og økologitilskud og markblokke
 • Tekniske spørgsmål om tilskud til randzoner
 • Tekniske spørgsmål om indberetning af efterafgrøder
 • Input til informationsmateriale og breve om arealtilskud og randzoner

De enkelte organisationer udpeger selv, hvilke personer repræsenterer dem i gruppen. Der holdes normalt møder ca. hver 6. uge, dog hyppigere efter behov.

Deltagerne er:

OrganisationRepræsenteret ved
Landbrug & FødevarerMaria Skovsager Østergaard
Videncentret for LandbrugJon Birger Pedersen
Marianne Haugaard Christensen
Bo Secher, Dansk Landbrug Sydhavsøerne
De private planteavlskonsulenterSøren Overgaard Schnipper, AgroPro
Poul Christensen, Privat Planteavlsrådgivning Rådgivning
Niels Andreasen, NA Plant
Planteavlskonsulenternes foreningGunnar Jespersen, Sønderjysk Landboforening
Økologisk landsforeningClaus Østergaard
NaturErhvervstyrelsenLotte Dige Toft, Center for Arealtilskud
Vibeke Møgelvang, Center for Arealtilskud
Franci Johansen, Center for IT
Peter Ritzau Eigaard, Kort, Center for Kontrol

Kontaktperson for Teknikergruppen:

Troels Søndergård, NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug

Følgegruppen

Forbedringer af Tast selv-service og Internet Markkort sker så vidt muligt efter Følgegruppens anbefalinger. Gruppen indkaldes til heldagsmøder en til to gange om året, hvor forbedringer til den kommende ansøgningsrunde diskuteres.

Følgegruppens medlemmer deltager desuden efter behov i en brugertest forud for åbning af ansøgningsrunden.

Landmænd og konsulenter med erfaring i at bruge Tast selv-service deltager på møderne. Deltagerne udpeges af landbrugets organisationer.

Følgegruppen har følgende medlemmer:

 • en medarbejder fra Landbrug & Fødevarer
 • en medarbejder fra Videnscentret for Landbrug
 • to landmænd
 • fire planteavlskonsulenter fra Landboforeningerne
 • en privat planteavlskonsulent
 • en planteavlskonsulent fra Planteavlskonsulenternes forening
 • fire medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen

Kontaktperson for Følgegruppen:

Jesper Munch Jespersen, NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug

RSS

Vi minder om, at der er planlagt servicevindue på Tast selv-service onsdag den 18. marts mellem kl. 17 - 01, så vi kan opdatere og vedligeholde...

Vi minder om, at Tast selv-service er lukket den 13. til 15. marts på grund af opdatering. Vi lukker fredag kl. 17, og vi planlægger at åbne søndag...

Nyheds side navigering - se flere nyheder

MENU