Gå til hovedindholdet

Tast selv-service

I Fødevareministeriets Tast selv-service finder du:

Fællesskema 2014 (ansøgning om arealstøtte) - Internet Markkort - Overdragelse af betalingsrettigheder - Kompensationskort for randzoner - Indsendelse af ændringer - Gødningskvote og efterafgrøder

Vejledninger om arealstøtte og til Fællesskema 2014

Regler for Enkeltbetaling og miljø- og økologiordninger

Her finder du vejledninger til støtteordningerne i Fællesskema 2014

Vejledning til Fællesskema 2014

I Vejledning til Fællesskema 2014 kan du læse de detaljerede regler for at udfylde og indsende Fællesskema og markkort. På samme side finder du også en pdf-udgave af vejledningen.

Gå til Vejledning til Fællesskema 2014

Gødningskvote og Efterafgrøder

Du kan med fordel lave din Gødningskvoteberegning elektronisk i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service. 

Bemærk, at hvis du søger Ekstensivt Landbrug eller benytter undtagelsen om 2,3 DE/ha for kvægbrug, er det et krav, at du laver din gødningskvoteberegning elektronisk i Tast selv-service.

Find vejledninger og skemaer til gødningsplaner og gødningskvoter her.

Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelse 2013

I maj 2013 modtog 14.600 landmænd og 570 konsulenter et spørgeskema, hvor de kunne sige deres mening om Tast selv-service og give forslag til forbedringer. Undersøgelsen handlede om ansøgningsrunden 2013.

4.500 landmænd og konsulenter svarede på spørgeskemaet. Resultatet af undersøgelsen indgår nu i arbejdet med at forbedre Tast selv-service.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse af Tast selv-service i maj 2013

Dialog med landbruget

Tast selv-service skal hele tiden udvikles og forbedres, så det kan blive nemmere at bruge for landmænd og konsulenter.

Til at rådgive i dette arbejde har landbrugets organisationer sammen med NaturErhvervstyrelsen nedsat nogle arbejdsgrupper.

Se resultatet af gruppernes arbejde i 2012 og 2013

Teknikergruppen

Gruppen rådgiver løbende omkring aktuelle emner om Tast selv-service. Deltagerne har mulighed for at komme med forbedringsforslag til administration, systemer og kommunikation omkring arealstøtte.

Typiske emner på møderne er:

 • Status for Tast selv-service, herunder Internet Markkort (IMK)
 • Fremtidige funktioner eller ordninger i Tast selv-service, herunder IMK
 • Tekniske spørgsmål om Enkeltbetaling, miljø- og økologitilskud og markblokke
 • Tekniske spørgsmål om tilskud til randzoner
 • Tekniske spørgsmål om indberetning af efterafgrøder
 • Input til informationsmateriale og breve om arealtilskud og randzoner

De enkelte organisationer udpeger selv, hvilke personer repræsenterer dem i gruppen. Der holdes normalt møder ca. hver 6. uge, dog hyppigere efter behov.

Deltagerne er:

OrganisationRepræsenteret ved
Landbrug & FødevarerMaria Skovsager Østergaard
Videncentret for LandbrugJon Birger Pedersen
Marianne Haugaard Christensen
Bo Secher, Dansk Landbrug Sydhavsøerne
De private planteavlskonsulenterSøren Overgaard Schnipper, AgroPro
Poul Christensen, Privat Planteavlsrådgivning Rådgivning
Niels Andreasen, NA Plant
Planteavlskonsulenternes foreningGunnar Jespersen, Sønderjysk Landboforening
Økologisk landsforeningClaus Østergaard
NaturErhvervstyrelsenLotte Dige Toft, Center for Arealtilskud
Vibeke Møgelvang, Center for Arealtilskud
Franci Johansen, Center for IT
Peter Ritzau Eigaard, Kort, Center for Kontrol

Kontaktperson for Teknikergruppen:

Troels Søndergård, NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug

Følgegruppen

Forbedringer af Tast selv-service og Internet Markkort sker så vidt muligt efter Følgegruppens anbefalinger. Gruppen indkaldes til heldagsmøder en til to gange om året, hvor forbedringer til den kommende ansøgningsrunde diskuteres.

Følgegruppens medlemmer deltager desuden efter behov i en brugertest forud for åbning af ansøgningsrunden.

Landmænd og konsulenter med erfaring i at bruge Tast selv-service deltager på møderne. Deltagerne udpeges af landbrugets organisationer.

Følgegruppen har følgende medlemmer:

 • en medarbejder fra Landbrug & Fødevarer
 • en medarbejder fra Videnscentret for Landbrug
 • to landmænd
 • fire planteavlskonsulenter fra Landboforeningerne
 • en privat planteavlskonsulent
 • en planteavlskonsulent fra Planteavlskonsulenternes forening
 • fire medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen

Kontaktperson for Følgegruppen:

Jesper Munch Jespersen, NaturErhvervstyrelsen, Center for Landbrug

RSS

De problemer der har været med styrelsens WMS- og WFS-tjenester, er her til formiddag blevet løst.

 

Vi beklager de gener det måtte have medført.

Vi minder om, at Tast selv-service er lukket 25. til 26. oktober på grund af opdatering. Vi lukker lørdag kl. 8, og vi planlægger at åbne søndag kl....

Vi minder om, at Tast selv-service lukkes pga. opdatering i dag kl. 17-01. Der lukkes også næste onsdag i samme tidsrum.

NaturErhvervstyrelsen har konstateret systemfejl i Tast selv-service, som har medført, at der er udsendt forkerte randzonebreve, samt at en række...

Servicevinduet kl. 17.00 torsdag 21. august er aflyst pga. tekniske årsager.

 

Nyheds side navigering - se flere nyheder

MENU