Gå til hovedindholdet

Tilskudsguide

Viser 100 ud af 109 tilskudsordninger

Forundersøgelser af lavbundsprojekter.

Ansøgningsperiode
15. aug 2016 - 18. okt 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Etablering af lavbundsprojekter

Ansøgningsperiode
15. aug 2016 - 18. okt 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Økologisk Arealtilskud - 5-årige tilsagn

Du kan i 2016 ansøge om nyt tilsagn, der begynder 1. september 2016. Du ansøger om udbetaling af tilskud for tilsagn, der begynder 1. september 2015. Tilsagnstype 36 og 37.
Ansøgningsperiode
22. apr 2016 - 1. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Forundersøgelser af vandløbsrestaurering

Ansøgningsperiode
1. aug 2016 - 20. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner

Gennemførelse af vandløbsrestaurering

Ansøgningsperiode
1. aug 2016 - 20. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner

Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder, 2015-16 (tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78) - 20-årigt tilsagn

Nye tilsagn til arealer omfattet af projekter : - Kommunale fosforvådområder - Kommunale kvælstofvådområder - Statslige kvælstofvådområder - Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold - Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde
Ansøgningsperiode
4. jan 2016 - 31. aug 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Miljøteknologi 2016 - gylleforsuring

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Ansøgningsperiode
1. jul 2016 - 1. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Miljøteknologi 2016 - kvæg, svin og gartnerier

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Ansøgningsperiode
1. jul 2016 - 1. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Fiskeri, natur og miljø - 2016

Ansøgningsperiode
1. jul 2016 - 1. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

Ansøgningsfrist
7. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Forskere, Landmænd, Virksomheder

Projekttilskud til bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Ansøgningsperiode
15. aug 2016 - 15. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Forskere, Virksomheder, Organisationer

Etablering af Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000

Ansøgningsperiode
5. aug 2016 - 20. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Forundersøgelser af Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000

Ansøgningsperiode
5. aug 2016 - 20. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000 (2016)

Ansøgningsperiode
5. aug 2016 - 20. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Oplagring af smør

Ansøgningsperiode
6. sep 2014 - 30. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Fødevarevirksomheder

Fælles indsatser akvakultur - 2016

Ansøgningsperiode
1. aug 2016 - 3. okt 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Fælles indsatser fiskeri 2016

Ansøgningsperiode
1. aug 2016 - 3. okt 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Organisationer, Virksomheder

Kvælstof vådområder - anlæg

Ansøgningsperiode
6. jun 2016 - 4. okt 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Fosforvådområder - anlæg

Ansøgningsperiode
6. jun 2016 - 4. okt 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Kvælstof vådområder - forundersøgelse

Ansøgningsperiode
6. jun 2016 - 4. okt 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Fosforvådområder - forundersøgelser

Ansøgningsperiode
6. jun 2016 - 4. okt 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Oplagring af fiskevarer

Ansøgningsperiode
1. jan 2016 - 31. dec 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger

Frugt og grønt

Ansøgningsfrist
31. dec 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Gartnere, Kartoffel- og roeavlere, Økologiske planteavlere

Skolemælk

Ansøgningsperiode
1. jul 2016 - 30. jun 2017
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Fødevarevirksomheder

Salgsfremstød i EU og uden for EU

Ansøgningsperiode
10. jan 2014 - 31. dec 2019
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer

Dyrevelfærdspuljen

Ansøgningsperiode
1. sep 2016 - 3. okt 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Dyrehold

Afsætningsfremme fisk - 2016

Ansøgningsperiode
1. nov 2016 - 2. jan 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Produktions- og afsætningsplaner for fiskeri - 2016

Ansøgningsperiode
1. nov 2016 - 2. jan 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Farestalde 2016

Forventet ansøgningsperiode
2. jan 2017 - 2. mar 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Fosforvådområder søgt i 2014 eller før - anlæg

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Økologisk Produktudvikling og innovation

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere, Landmænd, Økologisk dyrehold, Virksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) - 20-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2008 eller tidligere. Tilsagnstype 4, 5, 7, 8, 9, 13 og 16. Du kan i 2015 ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nyt tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold

Skolefrugt- og grøntordningen

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Gartnere, Fødevarevirksomheder

Ændret afvanding 2015 (tilsagnstype 64) - 5-årigt tilsagn

I 2016 kan du ikke søge om nyt tilsagn under denne ordning (tilsagnstype 64), men du kan søge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Erhvervsudvikling 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder

Modernisering kvægstalde - 2016

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Kvægavlere og -producenter

Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) 5-årigt tilsagn

Tilsagnstype 54. Tilsagn indgået 2009 og senere. Du kan i 2015 kun ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. I 2015 kan du ikke søge om nyt tilsagn under ordningen.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Miljøteknologi 2015 - Modernisering kvæg

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Kvægavlere og -producenter

Nationale forskningsprogrammer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere

Miljøteknologi 2015 - Randzoner

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Plantegenetik

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Virksomheder

Miljøteknologi 2014

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter

Investering / forarbejdning

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Virksomheder, Fødevarevirksomheder, Grovvarevirksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Miljøteknologi 2015 - Gartnere og fjerkræ

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Fælles indsatser fiskeri 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Organisationer, Virksomheder

Fosforvådområder søgt i 2014 eller før - forundersøgelser

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Private vådområder

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd

Forarbejdning af fisk - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Friluftsfaciliteter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Foreninger, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Særlige levesteder for Bilag IV arter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Foreninger, Kommuner, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Fastholdelse og pleje af vådområder - tilsagnstype 50 (20-årig) og 51 (5-årig)

Tilsagn er givet til arealer omfattet af vådområdeprojekter fra 2010 eller senere. Fastholdelse af vådområder tilsagnstype 50 og Pleje af vådområder tilsagnstype 51. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Ø-støtte (Landdistriktsprogrammet 2007-2013)

Du skal i Fællesskema 2016 anmelde marker, som du driver jordbrugsmæssigt, og som mangler at opfylde 5-årskravet for gammel Ø-støtte.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Økologifremme

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Økologisk dyrehold, Gartnere, Økologiske gartnere, Planteavlere, Økologiske planteavlere, Organisationer, Virksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Tilskud til bevaring af husdyrracer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Biavlere

Farestalde 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67) - 5-årige tilsagn

Du kan i 2016 ansøge om nyt tilsagn med virkning fra 01-09-2016, og du kan ansøge om udbetaling af tilskud, hvis du har ansøgt om nyt tilsagn med virkning fra 01-09-2015.Tilsagnstype 66 og 67.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere, Kommuner

Enkeltbetaling

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Biavl

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Biavlere

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000 (2015)

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Kommunale vådområder søgt i 2014 og før - anlæg

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Braklagte Randzoner (tilsagnstype 41) 5-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2007 til 2011. Tilsagnstype 41. Du kan i 2016 ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nyt tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Økologisk Investeringsstøtte 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Handyrordningen

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd, Kvægavlere og -producenter

Statslige vådområder

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Ekstensivt Landbrug 1-årig

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Natur- og miljøprojekter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Miljøbetinget tilskud - 5-årige tilsagn

Tilsagn om Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt indgået 2011 til 2012. Tilsagnstype 26. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nye tilsagn i 2016.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Kommunale vådområder søgt i 2014 og før - forundersøgelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Unge nyetablerede landbrugere

Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte til unge nyetablerede landbrugere.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Fiskere, Erhvervsfiskere, Foreninger

Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (tilsagnstype 55) - 20-årigt tilsagn

Tilsagn er givet til arealer omfattet af vådområdeprojekter fra 2010 eller senere. Tilsagnstype 55. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Innovationsloven

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Forskere, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Modernisering af slagtesvinestalde - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

280 mio. kr. puljen

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd, Kvægavlere og -producenter

Økologisk Investeringsstøtte

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Beplantning

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd

Beplantning 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd

Omlægningstilskud til økologisk jordbrug (OM - tilsagnstype 35) (5-årige tilsagn)

Tilsagn indgået 2007 eller senere. Tilsagnstype 35. Du kan ansøge om udbetaling af tilskud til eksisterende tilsagn 2016. Du kan ikke søge om nyt tilsagn i 2016.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Farestalde 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Meddelelser

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe

Investeringer i akvakultur - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Netværksordningen - kompetenceudvikling og information / markedsføring

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder, Fødevarevirksomheder

Erhvervsudvikling 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Græsningsprojekter på bedrifter med randzoner

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Fiskerikontrol - sporbarhed

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Virksomheder

Skolefrugt- og grøntordningen 2016/2017

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Gartnere, Fødevarevirksomheder

Børn og unge

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Foreninger

Investeringer i akvakultur - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Produktion af flerårige energiafgrøder 1-årigt

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Produktions- og afsætningsplaner for fiskeri - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Vandløbsrestaurering søgt i 2014 eller før - forundersøgelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Fiskere, Akvakulturbrugere, Lyst- og fritidsfiskere, Kommuner

Fælles indsatser akvakultur - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Vandløbsrestaurering søgt i 2014 eller før - gennemførelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Fiskere, Akvakulturbrugere, Lyst- og fritidsfiskere, Kommuner

Fiskeri, natur og miljø - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Fiskerikontrol - myndighed

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere

Investeringer i Fiskerfartøjer - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere

Investeringer på fiskerihavne og landingssteder - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Pleje af græs- og naturarealer 2007-2014 (tilsagnstype 52, 56 og 57) - 5-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2007 til 2014. Tilsagnstype 40, 52, 56 og 57.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

 

Kontakt styrelsen

Kontakt styrelsen
MENU