Gå til hovedindholdet

Tilskudsguide

Viser 100 ud af 100 tilskudsordninger

Økologisk Arealtilskud - 5-årige tilsagn

Du kan i 2016 ansøge om nyt tilsagn, der begynder 1. september 2016. Du ansøger om udbetaling af tilskud for tilsagn, der begynder 1. september 2015. Tilsagnstype 36 og 37.
Ansøgningsperiode
22. apr 2016 - 1. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Skolefrugt- og grøntordningen 2016/2017

Ansøgningsperiode
2. maj 2016 - 2. jun 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Gartnere, Fødevarevirksomheder

Modernisering kvægstalde - 2016

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Ansøgningsperiode
7. apr 2016 - 7. jun 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Kvægavlere og -producenter

Skolemælk

Ansøgningsperiode
1. apr 2016 - 30. jun 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Fødevarevirksomheder

Forarbejdning af fisk - 2016

Ansøgningsperiode
2. maj 2016 - 1. jul 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder, 2015-16 (tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78) - 20-årigt tilsagn

Nye tilsagn til arealer omfattet af projekter : - Kommunale fosforvådområder - Kommunale kvælstofvådområder - Statslige kvælstofvådområder - Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold - Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde
Ansøgningsperiode
4. jan 2016 - 31. aug 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Oplagring af smør

Ansøgningsperiode
6. sep 2014 - 30. sep 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Fødevarevirksomheder

Frugt og grønt

Ansøgningsfrist
31. dec 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Gartnere, Kartoffel- og roeavlere, Økologiske planteavlere

Oplagring af fiskevarer

Ansøgningsperiode
1. jan 2016 - 31. dec 2016
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger

Salgsfremstød i EU og uden for EU

Ansøgningsperiode
10. jan 2014 - 31. dec 2019
Tilstand
Åben for ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer

Forundersøgelser af lavbundsprojekter.

Ansøgningsperiode
15. aug 2016 - 18. okt 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Etablering af lavbundsprojekter

Ansøgningsperiode
15. aug 2016 - 18. okt 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Miljøteknologi 2016 - kvæg, svin og gartnerier

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Forventet ansøgningsperiode
1. jul 2016 - 1. sep 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Etablering af Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000

Ansøgningsperiode
5. aug 2016 - 20. sep 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Forundersøgelser af Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000

Forventet ansøgningsperiode
5. aug 2016 - 20. sep 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000

Ansøgningsperiode
5. aug 2016 - 20. sep 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd, Organisationer

Fælles indsatser akvakultur - 2016

Ansøgningsperiode
1. aug 2016 - 3. okt 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Kvælstof vådområder 2015 - anlæg

Ansøgningsperiode
3. jun 2016 - 4. okt 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Fosforvådområder 2015 - forundersøgelser

Ansøgningsperiode
3. jun 2016 - 4. okt 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Kvælstof vådområder 2015 - forundersøgelse

Ansøgningsperiode
3. jun 2016 - 4. okt 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Fosforvådområder 2015 - anlæg

Ansøgningsperiode
3. jun 2016 - 4. okt 2016
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Produktions- og afsætningsplaner for fiskeri - 2016

Ansøgningsperiode
1. nov 2016 - 2. jan 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Afsætningsfremme fisk - 2016

Ansøgningsperiode
1. nov 2016 - 2. jan 2017
Tilstand
Åbner snart for ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Fosforvådområder søgt i 2014 eller før - anlæg

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Investeringer på fiskerihavne og landingssteder - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Fosforvådområder søgt i 2014 eller før - forundersøgelser

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Projekttilskud til bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Biavlere

Kommunale vådområder søgt i 2014 og før - forundersøgelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Investeringer i Fiskerfartøjer - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere

Miljøteknologi 2014

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter

Natur- og miljøprojekter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Miljøteknologi 2015 - Gartnere og fjerkræ

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Gartnere

Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) - 20-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2008 eller tidligere. Tilsagnstype 4, 5, 7, 8, 9, 13 og 16. Du kan i 2015 ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nyt tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold

Miljøteknologi 2015 - Modernisering kvæg

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Kvægavlere og -producenter

Fælles indsatser akvakultur - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Private vådområder

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd

Pleje af græs- og naturarealer 2007-2014 (tilsagnstype 52, 56 og 57) - 5-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2007 til 2014. Tilsagnstype 40, 52, 56 og 57.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Ø-støtte (Landdistriktsprogrammet 2007-2013)

Du skal i Fællesskema 2016 anmelde marker, som du driver jordbrugsmæssigt, og som mangler at opfylde 5-årskravet for gammel Ø-støtte.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Vandløbsrestaurering søgt i 2014 eller før - forundersøgelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Fiskere, Akvakulturbrugere, Lyst- og fritidsfiskere, Kommuner

Dyrevelfærdspuljen

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Dyrehold

Kommunale vådområder søgt i 2014 og før - anlæg

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Miljøteknologi 2015 - Randzoner

Tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Farestalde 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Forskere, Landmænd, Virksomheder

Fastholdelse og pleje af vådområder - tilsagnstype 50 (20-årig) og 51 (5-årig)

Tilsagn er givet til arealer omfattet af vådområdeprojekter fra 2010 eller senere. Fastholdelse af vådområder tilsagnstype 50 og Pleje af vådområder tilsagnstype 51. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Tilskud til bevaring af husdyrracer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Dyrehold, Biavlere

Fælles indsatser fiskeri 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Organisationer, Virksomheder

Slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd, Kvægavlere og -producenter

Fiskerikontrol - myndighed

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere

Investering / forarbejdning

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Virksomheder, Fødevarevirksomheder, Grovvarevirksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 1-årigt

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Grundbetaling og grøn støtte

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2015.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Omlægningstilskud til økologisk jordbrug (OM - tilsagnstype 35) (5-årige tilsagn)

Tilsagn indgået 2007 eller senere. Tilsagnstype 35. Du kan ansøge om udbetaling af tilskud til eksisterende tilsagn 2016. Du kan ikke søge om nyt tilsagn i 2016.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Innovationsloven

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Forskere, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Privat oplagring af svinekød

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter, Fødevarevirksomheder

Statslige vådområder

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Netværksordningen - kompetenceudvikling og information / markedsføring

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder, Fødevarevirksomheder

Beplantning 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd

Økologifremme

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Økologisk dyrehold, Gartnere, Økologiske gartnere, Planteavlere, Økologiske planteavlere, Organisationer, Virksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Nationale forskningsprogrammer

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere

Plantegenetik

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Virksomheder

Økologisk Investeringsstøtte 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Biogas

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Virksomheder

Farestalde 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Svineavlere og -producenter

Erhvervsudvikling 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Organisationer, Virksomheder

Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) 5-årigt tilsagn

Tilsagnstype 54. Tilsagn indgået 2009 og senere. Du kan i 2015 kun ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. I 2015 kan du ikke søge om nyt tilsagn under ordningen.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Erhvervsudvikling 2014

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (tilsagnstype 55) - 20-årigt tilsagn

Tilsagn er givet til arealer omfattet af vådområdeprojekter fra 2010 eller senere. Tilsagnstype 55. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Kommuner, Landmænd

Økologisk Investeringsstøtte

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd, Fjerkræavlere, Kvægavlere og -producenter, Svineavlere og -producenter, Økologisk dyrehold, Økologiske planteavlere

Braklagte Randzoner (tilsagnstype 41) 5-årige tilsagn

Tilsagn indgået 2007 til 2011. Tilsagnstype 41. Du kan i 2016 ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nyt tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Økologisk Produktudvikling og innovation

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere, Landmænd, Økologisk dyrehold, Virksomheder, Økologiske forsyningsvirksomheder

Fiskeri, natur og miljø - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

280 mio. kr. puljen

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner

Biavl

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Biavlere

Skolefrugt- og grøntordningen

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Gartnere, Fødevarevirksomheder

Investeringer i akvakultur - 2016

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Meddelelser

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe

Fiskerikontrol - sporbarhed

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Virksomheder

Ø-støtte

Som supplement til grundbetalingen udbetales der støtte for landbrugsarealer, der ligger på ikke-brofaste øer.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Investeringer i Fiskerfartøjer - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere

Beplantning

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Foreninger, Landmænd

Forarbejdning af fisk - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Produktion af flerårige energiafgrøder 1-årigt

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Miljøbetinget tilskud - 5-årige tilsagn

Tilsagn om Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt indgået 2011 til 2012. Tilsagnstype 26. Du kan ansøge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Du kan ikke søge om nye tilsagn i 2016.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Forundersøgelser af vandløbsrestaurering

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner

Investeringer i akvakultur - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Akvakulturbrugere, Virksomheder

Enkeltbetaling

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Afsætningsfremme fisk - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Fiskeopkøbere, Fødevarevirksomheder

Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67) - 5-årige tilsagn

Du kan i 2016 ansøge om nyt tilsagn med virkning fra 01-09-2016, og du kan ansøge om udbetaling af tilskud, hvis du har ansøgt om nyt tilsagn med virkning fra 01-09-2015.Tilsagnstype 66 og 67.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner, Landmænd

Gennemførelse af vandløbsrestaurering

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Kommuner

Børn og unge

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Foreninger

Dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Forskere, Kommuner

Særlige levesteder for Bilag IV arter

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Foreninger, Kommuner, Landmænd, Organisationer, Virksomheder

Produktions- og afsætningsplaner for fiskeri - 2015

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Erhvervsfiskere, Foreninger, Kommuner, Virksomheder

Ændret afvanding 2015 (tilsagnstype 64) - 5-årigt tilsagn

I 2016 kan du ikke søge om nyt tilsagn under denne ordning (tilsagnstype 64), men du kan søge om udbetaling af eksisterende tilsagn.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Handyrordningen

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Landmænd, Kvægavlere og -producenter

Vandløbsrestaurering søgt i 2014 eller før - gennemførelse

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Borgere, Fiskere, Akvakulturbrugere, Lyst- og fritidsfiskere, Kommuner

Ekstensivt Landbrug 1-årig

Du kan ansøge forsinket indtil 12. maj 2014. Din støtte bliver nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du indsender forsinket i forhold til ansøgningsfristen den 16. april 2014.
Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Græsningsprojekter på bedrifter med randzoner

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Landmænd

Danske Fiskeres Kulturelle Fond

Tilstand
Lukket for nye ansøgninger 
Målgruppe
Fiskere, Erhvervsfiskere, Foreninger

 

Kontakt styrelsen

Kontakt styrelsen
MENU