Gå til hovedindholdet

Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget for programperioden 2014-2020 er nedsat af NaturErhvervstyrelsen. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, jordbrugserhvervet, miljøorganisationer, landdistriktsorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Landdistriktsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med landdistriktsprogrammet og godkender forslag til programændringer.

Efter anmodning fra fødevareministeren kan Landdistriktsudvalget rådgive om relevante problemstillinger og forhold i relation til programmets gennemførelse.

NaturErhvervstyrelsen varetager formandskabet for Landdistriktsudvalget og er sekretariat for udvalget.

Der afholdes to møder om året i udvalget. 

Landdistriktsudvalgets opgaver

Landdistriktsudvalget skal påse, at landdistriktsprogrammet for 2014 – 2020 bliver gennemført effektivt og giver resultater, og udvalget skal medvirke til at sikre fremdrift i programmet.

Derudover varetager landdistriktsudvalget desuden en række opgaver vedrørende landdistriktsprogrammet for 2007 – 2013.

Forretningsorden for landdistriktsudvalget fremgår af ”Forretningsorden for Landdistriktsudvalget”.  

Landdistriktsudvalgets forretningsorden

Forretningsorden for landdistriktsudvalget for perioden 2014-2020 blev godkendt af landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Forretningsorden for landdistriktsudvalget af 13. juni 2014

Landdistriktsudvalgets medlemmer

Landdistriktsudvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, jordbrugserhvervet, miljøorganisationer, landdistriktsorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Derudover deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

 

Oversigt over landdistriktsudvalgets medlemmer

Møder

Landdistriktsudvalget mødes to gange årligt.

Der var møde i landdistriktsudvalget den 13. juni 2014

MENU