Gå til hovedindholdet

Lokale aktionsgrupper - LAG

Lokale aktionsgrupper er med til at skabe udvikling, innovation og vækst i landdistrikterne og i lokalsamfundene blandt andet ved at give tilskud til relevante projekter. I Danmark er der 57 lokale aktionsgrupper. Sidste frist for at sende ansøgninger til NaturErhvervstyrelsen i nuværende programperiode var 1. juli 2013. Tilsagn skal være udstedt eller afslag givet senest 1. januar 2014, hvor programperioden udløber. 

LEADER metoden

LAG-ordningerne administreres efter LEADER-metoden, der sikrer, at lokale kræfter har direkte indflydelse på udviklingen i landdistrikter og fiskeriområder. Det sker gennem de lokale aktionsgrupper, der kaldes LAG.

LAG'erne har en udviklingsstrategi, som giver retningslinjer for, hvilke type af projekter, LAG'en ønsker at give tilskud til. Vejledning om muligheder for tilskud gives i første omgang af LAG'en i dit område, og der vil først blive åbnet op for nye ansøgninger i 2015. 

Tilskudsordninger (2007 - 2013)

I programperioden 2007-2013 var det muligt at søge om tilskud til projekter under ordningerne:

  • Etablering af nye arbejdspladser
  • Etablering af attraktive levevilkår

For fiskeriområder fandtes FLAG-ordningern:

  • Bæredygtig udvikling af fiskeriområder. 

Ansøgninger om tilsagn skal sendes til LAG'en i dit område, når næste ansøgningsrunde åbner i 2015. LAG'en prioriterer de ansøgninger, som de ønsker skal have tilskud, og indstiller projekterne til tilskud til NaturErhvervstyrelsen. Du får besked fra LAG'en, når projektet evt. indstilles.

De lokale aktionsgrupper (LAG'er) er finansieret med midler fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

NaturErhvervstyrelsens opgaver

NaturErhvervstyrelsen udfører en legalitetskontrol af de ansøgninger, som LAG'en har indstillet.

Det betyder, at styrelsen vurderer, om projektet ligger inden for et af de indsatsområder, som der kan gives tilskud til. Der indgår andre ting i legalitetskontrollen, blandt andet en vurdering af om priserne er rimelige, om der er indhentet tilstrækkeligt med tilbud, om andre regler både om tilskudsadministration og andre forhold er overholdt. I mange tilfælde bliver der indhentet flere oplysninger og dokumentation.

Når sagen er færdigbehandlet, sender NaturErhvervstyrelsen tilsagn eller afslag til ansøger. NaturErhverstyrelsen behandler også ansøgninger om projektændringer, budgetændringer, projektforlængelser og udbetalinger.

Anmodning om udbetaling kan modtages i NaturErhvervstyrelsen indtil 1. juli 2015. Hvis den skal sendes via LAG'en, skal LAG'en have ansøgning i god tid før 1. juli 2015, så der er tid til at behandle ansøgningen.

Se mere om tilskud og find vejledning mv. om udbetaling på siderne om Tilskud under Nye abejdspladser og attraktive levevilkår

Mere information på livogland.dk

Ministeren for by, bolig og landdistrikter har det overordnede og politiske ansvar for ordningerne. Det betyder blandt andet, at ministeriet udarbejder regler og udsteder vejledninger for ordningerne.

Se mere om LEADER-metoden, de Lokale Aktionsgrupper, finde eksempler på projekter, der har fået tilskud i programperioden 2007 - 2013 og om ordningerne på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside www.livogland.dk.

MENU