Gå til hovedindholdet
Månegrisen

Partnerskab om fremtidens
bæredygtige og
effektive svinestald

Fire ansøgergrupper er blevet prækvalificerede til at byde på udvikling og opførelse af Månegrisens modelstald. Læs om projekterne på modelstaldssiden og se pressemeddelelse her. Du kan finde mere information om ansøgningsrunden her.

Du kan finde slutrapporten fra projektet "Måling af emission fra fremtidens svinestald" her.

Ved at deltage i Månegrisen kan du bidrage til at fremtidssikre dansk svineproduktion og skabe nye eksportpotentialer for staldteknologi.

Månegrisen er et offentlig-privat-partnerskab – med deltagelse af flere ministerier, partnere fra erhvervet, interesseorganisationer og videninstitutioner – igangsat af Fødevareministeriet december 2012. Visionen er at kunne ophæve modsætningen mellem udvidelse af svineproduktionen og hensyn til miljø, klima og dyr. Månegrisen skal give input til fremtidig emissionsbaseret regulering, der omfatter måling af de faktiske udledninger fra den enkelte bedrift, hvilket forudsætter nye måleteknologier.

Da hverken teknologien eller reguleringen er udviklet endnu, er projektet omtrent lige så ambitiøst, som det var at sætte en mand på månen – deraf navnet Månegris.

Månegrisen understøtter visionen gennem tre elementer, som spiller tæt sammen:

Kontakt

NaturErhvervstyrelsen
Innovation
Månegrisen
E-mail: maanegris@naturerhverv.dk

Opdateret 13. september 2016

MENU