Gå til hovedindholdet

Det Økologiske Fødevareråd

Det Økologiske Fødevareråd har til opgave at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne for den danske økologisektor.

Rådet er nedsat af Miljø- og Fødevareministeriet og er sammensat af repræsentanter fra branchen, forbrugere og offentlige myndigheder. Det har til formål at sikre en afbalanceret, konstruktiv og tæt dialog mellem Miljø- og Fødevareministeriet, fødevaresektoren og interesseorganisationerne.

Rådet er i besiddelse af betydelig viden og erfaring på økologiområdet og rådgiver fødevareministeren i spørgsmål vedrørende økologi blandt andet om regler, kontrol, salg og mærkning. Rådet giver også faglig rådgivning vedrørende ansøgninger om tilskud til økologiske udviklingsprojekter.

NaturErhvervstyrelsen varetager rådets sekretariatsfunktioner.

Forretningsorden

Liste over medlemmer

MENU